รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบตุลาคม  
ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 5
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2561 เวลา 15.39 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2561 เวลา 11.40 น. โดย คุณ วรากร เขียวมรกต

ผู้เข้าชม 46 ท่าน