วันลอยกระทง 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ขอเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์วันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย(วันลอยกระทง) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะตกอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที และบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์หรือพระมหาสาวก สำหรับวันลอยกระทง 2561 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 09.41 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 38 ท่าน