เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  
 

ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามรายละเอียดสิทธิ์และเรื่องการโอนเงินอุดหนุนฯ ได้ที่ พมจ.ตามเบอร์ติดต่อนี้ #แล้วท่านจะได้รับการไขปัญหา #ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09.41 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 29 ท่าน