ชี้แจงการบริการรถรับส่งผู้ป่วย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน หมู่ที่ 7.เพื่อชี้แจงการบริการรถรับส่งผู้ป่วยของ อบต.เขากวางทอง โดยหัวหน้าสำนักปลัด

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 09.44 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 34 ท่าน