ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ขอประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 และ กชช.2ค. ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ธ.ค. 2561 เวลา 14.04 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 34 ท่าน