กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562  
 

            องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง กำหนดจัดงานวันเด็ก ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง    เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีกิจกรรมการแสดงออกทางอารมณ์  สังคม และสติปัญญา

            เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น. ภายในงานมีการแสดงของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

            หากท่านใดสนใจ จะนำขนม เครื่องดื่ม มาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ได้นะค่ะ  

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 13.05 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 28 ท่าน