จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง ตั้งจุดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาว

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 11.25 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 25 ท่าน