รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)ระดับต้น    จำนวน 1 ตำแหน่ง   ผู้ใดสนใจติดต่อได้ที่  
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ถนนหนองฉาง-ลานสัก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5697-1307  
มือถือ  088-4282882    และ 081-2802167 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ม.ค. 2562 เวลา 11.58 น. โดย คุณ วรากร เขียวมรกต

ผู้เข้าชม 27 ท่าน