ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ตรวจงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านทับตาเบ้า  ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,060 เมตร หนา 0.15 เมตร

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 15.05 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 34 ท่าน