กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษให้กับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในชุมชนตำบลเขากวางทอง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

14 มกราคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอหนองฉาง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กพิเศษให้กับศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการในชุมชนตำบลเขากวางทอง โดยมอบสิ่งของที่จำเป็นและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กพิการ ทั้งนี้ พันจ่าโทธนกร คล้ายนาค ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง และมูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าว

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 16.26 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 35 ท่าน