หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้าน/ชุมชนจัดการตนเอง), เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือขยะเปียกไปใช้ประโยชน์ ,เรื่อง การเก็บ และขนขยะ   30 ม.ค. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษี   3 ม.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับโอน(ย้าย) ผู้อำนวยการกองคลัง   3 ม.ค. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายอารีศักดิ์ สีแตงถึงหมู่ที่ 13 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 4 บ้านประดาหัก   28 ธ.ค. 2561 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562    27 ธ.ค. 2561 25
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.2562   20 ธ.ค. 2561 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   เปิดโครงการอบรม หลักสูตรกระเป๋าผักตบชวา ได้รับการสนับนุน โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง   13 ธ.ค. 2561 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ช่วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   7 ธ.ค. 2561 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ชี้แจงการบริการรถรับส่งผู้ป่วย   7 ธ.ค. 2561 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   7 ธ.ค. 2561 28
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17