ศพด. บ้านเขากวางทอง  (จังหวัด อุทัยธานี)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศพด. บ้านเขากวางทอง
 
ที่ตั้ง : โรงเรียนบ้านเขากวางทอง ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
 
ข้อมูล : เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโรงเรียนบ้านเขากวางทอง มีเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 35 คน มีผู้ดูแล จำนวน 2 ท่าน 1. นางสาวซ่อนกลิ่น ทับทาบ (ครูน้อง) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเขากวางทอง 2. นางสาวทัศนีย์ สามัญฤทธิ์ (ครูนี) ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด. บ้านเขากวางทอง
 
 
ผู้เข้าชม 811 ท่าน