กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง  
จำนวน   4   ราย  
โดยมีพันจ่าโทธนกร คล้ายนาค ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง เป็นผู้มอบถุงยังชีพในครั้งนี้
และมีผู้ร่วมคณะดังนี้ นายฐิติวิชญ์  ภักดี ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด
สิบเอกวีระ  ชุมโกมนต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
1.น.ส.กัลยา      แถมพยัคฆ์   ม.2
2.นายมะนิตย์    มุสิราช       ม.3
3.นายสุวรรณ    เพ็ญเพียร    ม.7
4.นางชนม์นิภา  ยิ้มพักตร์     ม.7

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 15.09 น. โดย คุณ สุธาทิพย์ วะรังศรี

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย