หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
Home
รู้จักตำบล
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
สนทนา
Webboard
คู่มือประชาชน
Service
ติดต่อ
Contact Us
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.เขากวางทอง
www.khaokwangthong.go.th
......................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
วิสัยทัศน์ อบต.เขากวางทอง
เขากวางทองปลอดภัย บริหารโปร่งใส
ใส่ใจการศึกษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม
วัดถ้ำรัตนคีรี(วัดเขากวางทอง)
ศูนย์รวมจิตใจของประชาชน
ในตำบลเขากวางทอง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุจภาพตำบล
เขากวางทอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
ส่งเสริมการศึกษาของเด็กไทย
อบต.เขากวางทอง
1
2
3
4
5
 
 
 


พันจ่าโท ธนกร คล้ายนาค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 


นางสาวนวพร บำรุงกลาง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากวางทอง
 
 


นายฐิติวิชญ์ ภักดี
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวศุภลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวชัญญา เก็งสาริกิจ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางสาวชมพูนุช จงเขตจิตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


สิบเอกวีระ ชุมโกมนต์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววรากร เขียวมรกต
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสุธาทิพย์ วะรังศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน